La Banca Ètica s’ha consolidat com una alternativa a la banca tradicional. Els bancs ètics posen les persones davant del benefici econòmic, són transparents en les seves inversions i donen crèdits a projectes socials, culturals i mediambientals.

D’on s’obtenen els beneficis que ens ofereixen els nostres bancs? La crisi econòmica ha desemmascarat l’activitat especulativa de la banca arreu del món. Els bancs convencionals donen préstecs o formen part d’empreses que són còmplices amb governs dictatorials, que financen guerres o que destrueixen el medi ambient, amb l’objectiu d’aconseguir una màxima rendibilitat amb els nostres diners. Tenim una alternativa: la Banca Ètica.

Amb la Banca Ètica es substitueixen l’economia especulativa i la inversió en borsa per la inversió en projectes socials, educatius i mediambientals. A Catalunya existeixen diversos banc ètics: Triodos Bank, d’origen holandès, opera a Catalunya. Funciona com un banc convencional: es pot domiciliar la nòmina i els rebuts, pots tenir targeta de crèdit… però amb la diferència que situa les persones davant del benefici econòmic. Fiare, d’origen basc però amb una forta presència a Catalunya, gestiona estalvis i atorga préstecs a projectes de tipus social i mediambiental.

Veure el reportatge de Latituds (Canal 33)

 

Anuncios