Jordi Pigem, doctor en filosofia i escriptor, ens diu que el sistema econòmic actual és irracional i patològic perquè posa els diners i l’entramat financer per damunt de les persones, la societat i l’equilibri ecològic. Segons Pigem, el nostre sistema, basat en la idea que el creixement material acabaria portant el benestar universal, topa ara contra els límits ecològics i geològics del planeta. I afegeix que d’aquesta crisi no en sortirem fins que no transformem el sistema, perquè no es tracta només d’una crisi econòmica, sinó que ens trobem davant una crisi ètica, ecològica i cultural.

Veure el programa Singulars amb Jordi Pigem

Info relacionada:

“La crisis del ego”

“Conciencia planetaria”

“Buena crisis: hacia un mundo postmaterialista”