Agenda EnAcció (link)

 

 

EnAcció és una web que pretén ajudar a coordinar i a organitzar les múltiples i variades informacions sobre  totes aquelles activitats que els col·lectius organitzen, per tal que la tasca de navegar per internet no resulti feixuga i dispersa quan arriba el moment de trobar una dada concreta; d’altra banda, la web pot ser molt útil per a aquells col·lectius que no disposen d’una xarxa de difusió prou àmplia, el que sovint fa que les seves convocatòries passin desapercebudes per a la gran majoria del món associatiu i reivindicatiu.

 

Es fa cada cop més necessari un mitjà que permeti la comunicació i cooperació entre col·lectius de tota mena amb unes bases comunes crítiques amb la societat actual o amb alguns dels seus aspectes.

 

La web s’ha creat amb la intenció d’albergar-hi permanentment informació sobre les activitats (xerrades, assemblees, manifestacions, accions, etc…) que s’organitzin arreu de Catalunya.

 

Vosaltres mateixos podreu publicar automàticament la vostra convocatòria de manera que la informació restarà arxivada immediatament. D’altra banda l’agenda permet setmanalment l’enviament de les activitats previstes per aquella setmana a totes aquelles persones, associacions i col·lectius que participen a l’agenda, fent arribar les noves convocatòries de manera ràpida i dinàmica a tot el teixit associatiu.